Díjszabás


A költségtérítéses tolmácsolások díjszabására és fizetési feltételeire a 23/2017. (XII. 22.) IM rendelet az irányadó. A fizetés a leigazolt munkalap alapján kiállított számla ellenében, lehetőleg banki utalással történik.

Ingyenes tolmácsolási helyzetek

 1. Büntetőeljárás: igazságügyi szervek és az ezekkel kapcsolatos ügyek: bíróság, ügyészség, rendőrség amennyiben az eljárás vádlott, vesztes ügyfele, és a perköltségek fizetésére kötelezett fél, a siket/nagyothalló ügyfél.
 2. Polgári peres eljárás: igazságügyi szervek és az ezekkel kapcsolatos ügyek: bíróság, ügyészség amennyiben az eljárás vádlott, vesztes ügyfele, és a perköltségek fizetésére kötelezett fél, a siket/nagyothalló ügyfél.
 3. Szabálysértési ügy: igazságügyi szervek és az ezekkel kapcsolatos ügyek: bíróság, ügyészség, rendőrség amennyiben az eljárás vádlott, vesztes ügyfele, és a perköltségek fizetésére kötelezett fél, a siket/nagyothalló ügyfél.
 4. Ügyészségi eljárás: (külön térítéses és támogatott)
 5. Munkaügyi bírósági eljárás: (külön térítéses és támogatott)
 6. Közigazgatási hatósági eljárás: államigazgatási szervek, minisztériumok (minden területileg illetékes, illetve feladatra szakosodott szerv) önkormányzat összes hivatala (gyámügy, lakáshivatal, családsegítő, okmányiroda), jegyző, társadalombiztosító, APEH, nyugdíjbiztosító, vámhivatal, anyakönyvvezetői hivatal, stb. amennyiben az eljárás vádlott, vesztes ügyfele, és a perköltségek fizetésére kötelezett fél, a siket/nagyothalló ügyfél, vagy az eljárás kezdeményezője a siket/nagyothalló ügyfél.
 7. Közjegyzői okirat készítése
 8. Egyéb közjegyzői eljárás: tolmácsolás más, közjegyző által lebonyolított eljárások során (hagyatéki eljárás stb.)
 9. Egészségügy: egészségügyi ellátás igénybevétele: kórház, rendelő, magánklinika, magánrendelő, gyógyszertár (akár állami akár magán ellátás)
 10. Középiskolai levelező oktatás: középfokú oktatási intézményben tanulmányok; nem a közoktatás keretein belül.
 11. Középiskolai esti oktatás: középfokú oktatási intézményben tanulmányok; nem a közoktatás keretein belül.
 12. Felsőoktatási tanóra látogatása/konzultáció: tolmácsolás felsőfokú képzés során (egyetem, főiskola, levelező, költségtérítéses, önköltséges, kiegészítő képzés, stb.)
 13. Szakképzés közoktatásban: nappali tagozaton tanóra látogatása közoktatásban: szakmunkásképzés.
 14. Szakképzés kiegészítő képzésként: esti- vagy levelező tagozaton tanóra látogatása/konzultáció (támogatott) OKJ szakképzés, kiegészítő képzés, költségtérítéses, esti-, levelező-, nappali tagozat, stb.
 15. Tanfolyam: tolmácsolás tanfolyamokon (nyelvtanfolyam, gépjárművezetői tanfolyam, stb.)
 16. Foglalkoztatás: tolmácsolás munkaügyi hivatalban, munkahelykereséskor, állásinterjún, munkahelyi tájékoztatáson, munkahelyi értekezleten, átképzésen.
 17. Egyéni igény: jelnyelvi tolmács igénybevétele, személyes ügyek intézéséhez (olyan helyek és alkalmak, ahol saját igényei,   magánügyei miatt fordul meg az ügyfél). Pl.: szülői értekezlet, lakógyűlés Szolgáltatások igénybevételéhez (közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos ügyintézés, stb.) Szolgáltatások megrendelése, vásárlása (mobiltelefon vásárlása, internet előfizetés, stb.), üzletek, utazási iroda, vacsorameghívás, nagykövetség, légitársaság irodája stb., esküvői szertartás, temetés.
 18. Rendezvény: egyéni igény, rendezvényen történő egyéni részvétel
 19. Szabadidő: szabadidős tevékenység, rendezvény (egy vagy több siket által szervezett programok) kulturális vagy sport versenyek, múzeumlátogatás, csoportosan vagy egyénileg.
 20. Konferencia: konferencián, történő tolmácsolás egyén számára.
 21. Színház: színházi előadás jelnyelvi tolmácsolása csoport számára, felkészülés az előadásra.
 22. Színház, egyéni részvétel: színházi előadás jelnyelvi tolmácsolása egyén számára, próbatolmácsolás.
 23. Egyház, egyéni szertartás: egyéni szertartás tolmácsolása: keresztelő, bérmálás, esküvő, temetés stb.
 24. Személyi tolmácsolás: több eset is naponta, esetleg ragaszkodva egy-egy tolmácshoz, kísérés jelnyelvi tolmácsolással, általában olyan vezető beosztású siket személy számára, akinek munkaköréből adódóan folyamatosan halló személyekkel kell együttműködnie.
 25. Önálló életvitel támogatása: személyes ügyek intézése, támogató szolgálat vagy más segítő szolgálat felkeresése a siket ügyféllel. Irodai esetek: amikor ügyintézés történik, illetve amikor nincs 3. fél jelen, hanem a tolmács, diszpécser, ügyintéző kommunikál az ügyféllel (Pl.: támogató szolgálat, levélírás, telefonos ügyintézés, lakás ügyintézés, levélértelmezés, iratok értelmezése, jogi ügyintézés, időpont egyeztetés, lelki támasz, biztosítási ügyintézés, szálláskeresés, tanácsadás EU csatlakozás ügyben) telefonos tolmácsolás, fax-, levélírás, levelek és nyomtatványok értelmezése,- fordítása, stb.

Költségtérítéses tolmácsolási helyzetek

 1. Büntetőeljárás: igazságügyi szervek és az ezekkel kapcsolatos ügyek: bíróság, ügyészség, rendőrség. Amennyiben a megrendelő az igazságügyi szerv, és a per költségei nem a vesztes, siket/nagyothalló ügyfelet terhelik.
 2. Polgári peres eljárás: igazságügyi szervek és az ezekkel kapcsolatos ügyek: bíróság, ügyészség. Amennyiben a megrendelő az igazságügyi szerv, és a per költségei nem a vesztes, siket/nagyothalló ügyfelet terhelik.
 3. Szabálysértési ügy: igazságügyi szervek és az ezekkel kapcsolatos ügyek: bíróság, ügyészség, rendőrség. Amennyiben a megrendelő az igazságügyi szerv, és a per költségei nem a vesztes, siket/nagyothalló ügyfelet terhelik.
 4. Közigazgatási, hatósági eljárás: államigazgatási szervek, minisztériumok (minden területileg illetékes, illetve feladatra szakosodott szerv) önkormányzat összes hivatala (gyámügy, lakáshivatal, családsegítő, okmányiroda), jegyző, társadalombiztosító, APEH, nyugdíjbiztosító, vámhivatal, anyakönyvvezetői hivatal, stb. amennyiben a megrendelő a hatósági szerv, és a per költségei nem a vesztes, siket/nagyothalló ügyfelet terheli.
 5. Felsőoktatás vizsga: tolmácsolás szóbeli vizsgán felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára.
 6. Szakképzés záróvizsga: tolmácsolás szóbeli záróvizsgán szakképzésben résztvevő hallgató számára.
 7. Foglalkoztatás: akkreditált rehabilitációs, kiemelt és védett foglalkoztató intézményben.
 8. Rendezvény: rendezvényen történő csoportos részvétel, (a rendezvény szervezője a megrendelő).
 9. Konferencia: konferencián, értekezleten történő tolmácsolás csoport számára.
 10. Média: jelnyelvi tolmácsolás televízióban, rádióban, film, interjúk stb.
 11. Egyház: csoportos szertartás tolmácsolása (mise), más egyházi rendezvények (tábor, találkozó).